banner

MILITARY KLUBOVNY

Zveme Vás k návštěvě military kluboven, které se nacházejí jedno patro pod známým plzeňským ACW Saloonem v Kollárově ulici 18. Klubovny nejsou pohostinským zařízením pro veřejnost a slouží k vystavování sbírek, členů, k jejich schůzím či setkáním s jinými členy, přáteli či příznivci. Pokud jste příznivcem vojenské historie Plzně, vejděte a bavte se, jste však povinnen řídit se pravidly klubu.

Po vstupu do sklepních prostor na dýchne historie, protože jde o soubor místností, kdy každá je věnovaná jinému období dějin západočeské metropole.

Na tyto prostory se nevztahuje tzv. protikuřácký zákon.

Pro zájemce o fotografie a články z minulosti, staré stránky se nacházejí na adrese http://stary.acwsaloon.cz/

 
Nahoru
 
Sdílet na: